Footdinner

FOOTDINNER zaterdag 1 oktober 2022

K. Rupel Boom FC – Hoogstraten VV

xx

Hiermede nodigen wij U vriendelijk uit op het CULINAIR DINNER ter gelegenheid van de thuiswedstrijd op zaterdag 01/10/2022 (aperitief om 17:30 u), in de receptieruimte van het gemeentelijk PARKSTADION.
Inschrijven ten laatste vóór 18u op de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd aan de hand van het inschrijvingsformulier en door vóór de wedstrijd tijdig uw storting van € 65,00 (is incl. zitplaats) en/of € 50,00 (voor de socio’s, abonnementen en leden) op rekening BE49 6528 1408 1171 van K.R.B.F.C. vzw uit te voeren met vermelding van uw naam en aantal reservaties.

Vanaf 20:00 uur hebt u de gelegenheid om de wedstrijd van op de tribune bij te wonen.

Voor zij die het wensen kan het aantal reservaties, samen met de verbruikte dranken, worden gefactureerd. Gelieve dit zo aan te duiden op het inschrijvingsformulier.
De factuur zal bezorgd worden nadat het verschuldigde bedrag werd voldaan.

MENU

Klik hier om in te schrijven.