Bijwonen van trainingen

Beste ouders,

om komend seizoen uw zoon of dochter nog beter de kans te geven om het volle rendement uit de trainingen te halen hebben wij een belangrijke beslissing genomen: ouders mogen op donderdag en vrijdag niet aanwezig zijn op de trainingsvelden.

Concreet betekent dit voor iedere leeftijdscategorie, binnen zowel de voetbalschool als de voetbalacademie, dat u als ouder enkel de laatste training van de week niet langs het trainingsveld aanwezig mag zijn. De andere trainingen mag u wel aanwezig zijn.

Waarom nemen wij deze beslissing ?

  • Eerst en vooral in functie van uw zoon of dochter! Vanuit pedagogische hoek, ondersteund door wetenschappelijke studies, wordt aangetoond dat het voor de jeugdspeler veel beter is als de ouder niet langs de zijlijn staat.
  • Als trainer is het fijn als de jeugdspeler aandacht heeft voor wat er op het veld gebeurt –> het gebeurt te vaak dat bij sommige spelers de blik naar de zijlijn gaat om bevestiging te zoeken over de prestaties op het veld.

Wij gaan dit de eerste maanden evalueren en zullen het systeem aanpassen (uitbreiden of inkrimpen) als blijkt dat dat beter is voor de jeugdspeler. Ook uw mening zullen we hierin meenemen.

Omdat we erg veel belang hechten aan dit besluit (in functie van de jeugdspeler) zullen we er uiteraard ook streng op toezien. We hopen dat u er zelf aan denkt om op donderdag en vrijdag niet naar het trainingsveld te gaan, indien het toch gebeurt zullen we u vriendelijk herinneren aan deze beslissing.

U bent natuurlijk van harte welkom in onze kantine en we zullen ervoor zorgen dat u daar, indien gewenst, comfortabel kunt wachten tot het einde van de training.

Als bijlage vindt u nog enkele delen uit de presentatie die Jef Brouwers (sportpsycholoog)tijdens de Kick Off heeft gegeven.

Presentatie