Geen ouders langs de kant tijdens laatste training van de week

Vorig seizoen werd afgesproken om tijdens de laatste training van de week geen ouders meer toe te laten langs het trainingsveld.
Deze verandering kende in de beginfase zijn weerstand, maar dit initiatief werd zeer snel door spelers, trainers en coördinatoren als iets positief ervaren. Ook uit onze recente enquête bleek dat heel wat ouders deze beslissing toejuichen.

Vanaf deze week gaan we dan ook deze afspraak gewoon verder zetten. Onze club is er van overtuigd dat dit een meerwaarde biedt aan onze spelers.

  • Eerst en vooral in functie van uw zoon of dochter. Vanuit pedagogische hoek, ondersteund door wetenschappelijke studies, wordt aangetoond dat het voor jeugdspelers veel beter is als de ouder niet langs de zijlijn staat.
  • Als trainer is het fijn als de jeugdspeler aandacht heeft voor wat er op het veld gebeurt. Het gebeurt namelijk te vaak dat bij sommige spelers de blik naar de zijlijn gaat om bevestiging te zoeken over de prestaties op het veld.

Tijdens de andere trainingen zijn ouders wel toegelaten op voorwaarde dat dit in alle stilte en sereniteit kan verlopen.

We rekenen op uw begrip en medewerking.

One team!