Ieder kind heeft recht op sport.

Alle kinderen hebben recht op een leuke vrijetijdsbesteding, ook wie het financieel moeilijk heeft. In het kader van kinderarmoedebestrijding start het OCMW met een vrijetijdsfonds. Je kan via dit fonds een korting op het lidgeld van enkele jeugdbewegingen en sportverenigingen krijgen, waaronder K. Rupel Boom FC. Wie in aanmerking komt voor deze korting betaalt slechts één derde van het lid- of stagegeld. Het overige bedrag wordt betaald door het OCMW en de voetbalclub zelf. In het reglement vind je meer informatie over de voorwaarden. Denk je in aanmerking te komen, neem dan zeker contact op met het OCMW:

Fauzia El Hajouti
fauzia.elhajouti@boom.be
  03/880.24.26

Op de gemeentelijke website is ondertussen ook meer info te vinden