Coördinatoren

Baets Willy
Coördinator Voetbalacademie

 • Opvang van nieuwe leden en de integratie van deze nieuwe spelers in de groep.
 • Hij beschrijft, bewaakt en stuurt de technische rode draad bij de club, dit volledig conform het jeugdbeleidsplan van K. Rupel Boom FC
 • Uitwerken van leerplannen conform het JPB
 • Het zorgen voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd zoals beschreven in dit jeugdbeleidsplan, hij volgt eveneens op dat de jeugdbegeleiders conform het beleidsplan werken.
 • Hij is bevoegd beslissingen te nemen aangaande deze zaken en heeft een beslissende stem.
 • Hij geeft ondersteuning en advies aan trainers op voetbaltechnisch gebied. Hij heeft het recht van aanwezigheid en het geven van adviezen c.q. correcties tijdens trainingen, besprekingen en wedstrijden van alle teams.
 • Hij organiseert periodiek overleg, ontvangt , beheert en verzamelt periodieke verslagen en/of informatie op voetbaltechnisch gebied.
 • Nauw betrokken bij de aanstelling van nieuwe jeugdtrainers en begeleiders.
 • Het wegwijs maken van de nieuwe oefenmeesters, het verstrekken van het jeugdbeleidsplan en oefenstof afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep.
 • Evaluatie van de gegeven oefenstof en werking van de oefenmeesters en stuurt desgevallend bij. Ook doorgeven aanwezigheden trainers
 • Eerste aanspreekpunt voor de trainers, de spelers en de ouders van de jeugdspelers.
 • Hij zorgt voor de informatie-uitwisseling tussen bestuur en trainers zowel op sportief als extra-sportief gebied.
 • Mee ondersteunen en opvolgen van de scouting zowel intern als buiten de club.
 • Werkt nauw samen met het jeugdbestuur om de JO verder te optimaliseren en uit te bouwen.
 • Opstellen van POP en PAP plan jeugdspelers
 • Bewaakt de constructieve communicatie met samenwerkende clubs rond sportieve aangelegenheden

Van den Troost Fons
Coördinator Voetbalacademie

 • Opvang van nieuwe leden en de integratie van deze nieuwe spelers in de groep.
 • Hij beschrijft, bewaakt en stuurt de technische rode draad bij de club, dit volledig conform het jeugdbeleidsplan van K. Rupel Boom FC
 • Uitwerken van leerplannen conform het JPB
 • Het zorgen voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd zoals beschreven in dit jeugdbeleidsplan, hij volgt eveneens op dat de jeugdbegeleiders conform het beleidsplan werken.
 • Hij is bevoegd beslissingen te nemen aangaande deze zaken en heeft een beslissende stem.
 • Hij geeft ondersteuning en advies aan trainers op voetbaltechnisch gebied. Hij heeft het recht van aanwezigheid en het geven van adviezen c.q. correcties tijdens trainingen, besprekingen en wedstrijden van alle teams.
 • Hij organiseert periodiek overleg, ontvangt , beheert en verzamelt periodieke verslagen en/of informatie op voetbaltechnisch gebied.
 • Nauw betrokken bij de aanstelling van nieuwe jeugdtrainers en begeleiders.
 • Het wegwijs maken van de nieuwe oefenmeesters, het verstrekken van het jeugdbeleidsplan en oefenstof afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep.
 • Evaluatie van de gegeven oefenstof en werking van de oefenmeesters en stuurt desgevallend bij. Ook doorgeven aanwezigheden trainers
 • Eerste aanspreekpunt voor de trainers, de spelers en de ouders van de jeugdspelers.
 • Hij zorgt voor de informatie-uitwisseling tussen bestuur en trainers zowel op sportief als extra-sportief gebied.
 • Mee ondersteunen en opvolgen van de scouting zowel intern als buiten de club.
 • Werkt nauw samen met het jeugdbestuur om de JO verder te optimaliseren en uit te bouwen.
 • Opstellen van POP en PAP plan jeugdspelers
 • Bewaakt de constructieve communicatie met samenwerkende clubs rond sportieve aangelegenheden

Vacature
Coördinator Keepers

 • Hij legt i.s.m. met de keepertrainers het leerplan vast per doelgroep
 • Leiding van de keepertrainers
 • Hij bepaalt de noden om de keeperbegeleiding van KRBFC verder uit te werken.
 • Vertaling van het keeperleerplan naar de trainingen toe i.s.m. keepertrainers
 • Eerste aanspreekpunt voor de keepers en ouders uit deze groep
 • Stelt i.s.m. trainers de rangorde vast van de keepers, bij afwezigheden stuurt hij de invulling bij
 • Staat in voor de nodige communicatie naar Coördinatoren en trainers, bepaalt ook mee coaching en begeleiding van de keepers tijdens gewone veldtrainingen en wedstrijden.
 • Ondersteunt de scouting en begeleid hier mee de testing van de keepers.