toelage / allocation / allowance

Participatietoelage van de gemeente Boom
Allocation de participation de la commune
Participation allowance from the municipality

Welke spelers, wonend in Boom, komen in aanmerking voor een participatietoelage van de gemeente?
Quels joueurs, habitant à Boom, sont éligibles à une bourse de participation de la commune?
Which players, living in Boom, are eligible for a participation grant from the municipality?

Kinderen van 0 tot 18 jaar
– van een gezin dat een leefloon of equivalent leefloon ontvangt
– van een gezin dat in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling is
– waarbij de ouders, voogd(en) en/of kinderen een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg ontvangen
– van een gezin dat een verhoogde kinderbijslag ontvangt

Enfants de 0 à 18 ans
– d’une famille qui perçoit un salaire vital ou un salaire vital équivalent
– d’une famille en conseil budgétaire, gestion budgétaire ou médiation de dettes
– dont les parents, tuteur(s) et/ou enfants perçoivent une allocation de soins de santé majorée
– d’une famille bénéficiant d’une allocation familiale majorée

Children from 0 to 18 years of age
– of a family that receives a living wage or equivalent living wage
– of a family that is in budget counseling, budget management or debt mediation
– where the parents, guardian(s) and/or children receive an increased health care allowance
– of a family that receives an increased child benefit

Een aanvraag voor een tegemoetkoming kan ingediend worden bij een maatschappelijk assistent(e) van het OCMW van Boom die een sociaal en financieel onderzoek uitvoert.

Une demande d’allocation peut être déposée auprès d’un assistant social de l’OCMW de Boom qui procède à une enquête sociale et financière.

An application for an allowance can be submitted to a social assistant of the OCMW of Boom who carries out a social and financial investigation.

Lees het volledige reglement (Nederlands) hier.