Beslissing Rupel Boom – Tienen -update-

Vandaag 21/09 werd onze club op de hoogte gebracht van het feit dat KVK Tienen hoger beroep heeft aangetekend bij de KBVB tegen de beslissing van het Sportcomité van de KBVB. Wanneer precies de zitting van het Beroepscomité van de KBVB zal plaats vinden is momenteel nog niet gekend …

 


15/09/2022 op het middaguur ontving onze club de uitspraak in de zaak van de gestaakte wedstrijd K. Rupel Boom FC – KVK Tienen van 3 september jl.

Het Sportcomité KBVB beslist dat de wedstrijd moet herspeeld worden op een latere datum, te bepalen door de kalendermanager.

Meer details volgen later …