Missie & visie

Toen vóór het seizoen 1998-1999 werd besloten om te starten met onze nieuwe fusieclub waren heel wat mensen zeer terughoudend tegenover deze operatie. Echter ‘werkkracht en knowhow’ werden samengebracht en vandaag mogen wij stellen dat de fusie geslaagd is. De uitgangspunten van onze nieuwe VZW waren duidelijk:

 • ons eerste elftel moet zo hoog mogelijk voetballen
 • elke jeugdspeler moet kunnen leren voetballen en onze ‘betere’ jeugdspelers moeten op nationaal niveau spelen
 • al onze activiteiten moeten gebeuren op een gezonde financiële basis

Als gevolg van de fusie tussen de beide voetbalclubs K. Sportkring Rupel en K. Boom FC in 1998, werden dan ook een aantal afspraken gemaakt, nl.:

 • een ‘mission/vision’ statement maken voor de ‘lange-termijn-politiek’ van de nieuwe club
 • het oprichten, met de hulp van de gemeente Boom, van een nieuw jeugd- en trainingscomplex
 • Het A-stadion in het park van Boom te renoveren tot een accommodatie gelijklopend met de uitbouw van de club.

Naast de hoger genoemde 3 basis-principes, zouden alle bestuursleden van zowel Boom FC als Rupel SK een mogelijkheid krijgen om zich te integreren in de nieuw op te richten voetbalclub. Ook trainers, supporters, clubmedewerkers, jeugdspelers en ouders moesten zich thuis voelen in de nieuwe fusieclub, want zij zijn het fundament van deze familieclub.

De K. Rupel Boom FC zou starten onder het stamnummer 2138 van Rupel SK in 3de provinciale van de Belgische Voetbalbond. Een aantal niet onbelangrijke randelementen werden in al deze beslissingen meegenomen:

 • de belofte van het Boomse gemeentebestuur om te investeren in de accommodatie na een fusie
 • geen link meer met het faillissement van Boom FC, en als dusdanig ook niet meer met de vereffenaar
 • de inbreng van Rupel SK was vooral gericht op de bestaande bestuursstructuur en – organisatie, hun werkkracht, evenals de nood aan een nieuwe accommodatie
 • de inbreng van Boom FC was de bestaande sportieve ‘voetbal know-how’, de investering in de bestaande jeugdterreinen en de nood aan een financiële injectie
 • relatief vlug onze plaats opeisen in de nationale afdelingen, binnen de bestaande financiële afspraken

Het op te richten jeugd- en trainingscomplex werd na 5 jaar realiteit en is tot op heden, niet alleen een bewijs dat de gemeente Boom zijn belofte is nagekomen, maar evenzeer een motivatie voor de ganse club om onze organisatie zo goed mogelijk te blijven beheren. De A- complex in het park van Boom, werd door de jaren heen, stap-voor-stap, door de gemeente aangepast, en is een blijvend bewijs van steun van het Boomse gemeentebestuur aan onze club. De ‘mission/vision’ statement van de club werd gemaakt tijdens een ééndags- symposium, waarop alle nieuwe bestuursleden werden uitgenodigd. Tot op heden kunnen wij, zowel het actuele ‘bestuursorgaan’ als het ‘Dagelijks Bestuur’, steeds terugvallen op onze ‘missie/visie’ bij het nemen van beslissingen. De uitwerking van onze missie/visie wordt regelmatig getoetst aan de veranderende omgevingsfactoren en kan als dusdanig bijgestuurd worden.

3 speerpunten

 • binnen de mogelijkheden van de organisatie sportief zo hoog mogelijk voetballen
 • de jeugd een optimale kans geven bij de uitbouw van de club
 • financieel een gezonde structuur uitbouwen en behouden

Sportieve-uitbouw

 • aanvallende voetbalstijl
 • aandacht aan de uitbouw van de medische en technische staf
 • ondersteuning van alle mogelijke moderne technieken, zoals daar zijn: diploma’s, workshops e.d.
 • mogelijkheden aanbieden aan de jeugd binnen onze A-selectie
 • aandacht schenken aan onze uitgebreide supportersschare

Jeugd-uitbouw

 • een jeugdopleiding verzorgen onder leiding van zoveel mogelijk gediplomeerde begeleider
 • een structuur van accommodatie voorzien waarin optimaal kan gewerkt worden
 • bij de ‘allerkleinsten’ is ‘deelnemen’ belangrijker dan ‘winnen’, om zodoende ook ons sociaal engagement te realiseren
 • in de bovenbouw wordt de piramide -vorming ter voorbereiding van de beloften en A selectie een belangrijk element • discipline, sociaal engagement, culturele integratie en een positieve opleiding zijn onvoorwaardelijk verbonden aan onze jeugdopleiding
 • techniek en tactiek worden spelender-wijze gebruikt om een optimale sportieve opleiding te kunnen creëren
 • belangrijkste sportieve weg is deze naar de beloften en A-selectie
 • alternatieven bieden aan jeugdspelers, bij onze ‘samenwerkende clubs’, die wegens sportieve omstandigheden, ‘uitstromen’
 • binnen onze sociale-missie willen wij de voetbaljeugd sportief zo goed en zo hoog mogelijk begeleiden en laten voetballen

Financiële uitbouw

 • de basis van onze structuur is gebaseerd op een strenge financiële controle
 • democratische prijzen moeten ‘ten alle tijde’ gehanteerd worden, echter aangepast aan de realiteit van de ‘dag’
 • sponsors moeten zich kunnen vinden in de missie/visie van onze club
 • lange-termijn samenwerking met onze basissponsors wordt als een pluspunt ervaren
 • bij groei van onze club moet er ‘meer’ aandacht komen voor de ‘commerciële’ uitbouw van de club
 • steeds de ‘tering naar de nering’ ‘zetten, ook als dat invloed heeft op de uitbouw van de A-selectie
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.