V.K. Ninove vs Francs Borains

1 — 2

1

V.K. Ninove

Verlies

2

Francs Borains

Winst

24/08/2022 | 20:00