R.F.C. De Liège vs V.K. Ninove

6 — 0

6

R.F.C. De Liege

Winst

0

V.K. Ninove

Verlies

26/02/2023 | 15:00