F.C. Oxford Hemiksem B vs K.V.K. Hingene

3 — 3

3

F.C. OXFORD HEMIKSEM B

Gelijkspel

3

K.V.K. HINGENE

Gelijkspel

08/10/2023 | 15:00