Licentie 1ste amateur toegekend

Vandaag, 10 april 2019, werd K. Rupel Boom FC in kennis gesteld door de secretaris van de Licentiecommissie dat onze club de licentie bekomen heeft om in het seizoen 2019-2020 te mogen aantreden in de 1ste amateurreeks.

_ De LICENTIECOMMISSIE

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken.

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub ingediend door K. RUPEL BOOM FOOTBALL CLUB ( stamnummer n° 2138 ) ontvankelijk en gegrond.

Beslist aan K. RUPEL BOOM FC de gevraagde licentie nationale amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2019-2020.

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 1ste klasse amateurs voor het seizoen 2019-2020.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.