Licentie definitief toegekend

In de late namiddag bereikte ons vandaag de officiële beslissing van de Licentiecommissie.
De laatste paragraaf van het rapport luidt:
Uit bovenstaande volgt dat K. RUPEL BOOM FC aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie nationale amateurclub seizoen 2020-2021 voldoet.
Om al deze redenen,

De LICENTIECOMMISSIE,

Gezien de gedane verklaringen en overgelegde stukken. 

Verklaart het verzoek tot het bekomen van de licentie nationale amateurclub ingediend door K. RUPEL BOOM FC ( stamnummer n° 2138 ) ontvankelijk en gegrond. 

Beslist aan K. RUPEL BOOM FC de gevraagde licentie nationale amateurclub toe te kennen voor het seizoen 2020-2021 onder het nummer AM/2138/65/51097. 

Zegt dat deze licentie verbonden is aan de effectieve deelneming aan de competitie 1ste klasse amateurs voor het seizoen 2020-2021.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.