Rupel Boom: de toekomst (update)

Rupel Boom kijkt de toekomst rooskleurig tegemoet ( update 17.05.2021 )

De club verwelkomde enkele dagen geleden een delegatie van de kandidaat-investeerders , die op hun tweedaagse reis het gemeentelijk Parkstadion , het gemeentelijk jeugdcomplex De Schomme en het provinciaal domein De Schorre bezochten.Ze maakten kennis met de lokale overheid en met de leden van de projectgroep.
Samen werden de uitgangspunten voor een succesvolle finalisering van een samenwerkingsproject vastgelegd.
Het bezoek werd afgesloten in een erg positieve sfeer.
De intenties van de kandidaat-investeerders rond de verdere sportieve uitbouw van de club zijn duidelijk.
Zij willen verder bouwen op de bestaande werking met veel aandacht voor een verdere kwaliteitsvolle uitbouw van de jeugdwerking, met bijzonder respect voor de lokale verankering en voor het vele vrijwilligerswerk eigen aan de club, maar vooral versterkt door een stevige en gezonde financiële basis en een professionele inbreng.
Om dit alles verder in goede banen te leiden kregen de juristen aan beide kanten de opdracht, om de mogelijke samenwerking te concretiseren en vast te leggen in sluitende afspraken, die op latere datum aan de bestuursinstanties -voor beslissing- zullen voorgelegd worden.

Rupel Boom kijkt de toekomst rooskleurig tegemoet

De Koninklijke Rupel Boom Football Club was reeds enige tijd op zoek naar een positieve oplossing om de toekomst van de club te vrijwaren.
Omwille van de aandacht die het afspringen van een verregaande samenwerking met Beerschot in de pers kreeg, bleef dit signaal niet onopgemerkt.
De club werd de afgelopen maanden dan ook gecontacteerd door een reeks kandidaat-investeerders.

Deze toonden belangstelling in de KRBFC omwille van het interessante profiel van de club:

  • Rupel Boom is immers een traditieclub met een centrale ligging in Vlaanderen en België, die sportief zo hoog mogelijk wil spelen.
  • Het beleid van de club wordt ondersteund door een gedreven trainersstaf die maximale kansen en mogelijkheden biedt aan jong talent.
  • De club werd meermaals bekroond voor de erg kwalitatieve jeugdopleiding, die mogelijk wordt gemaakt op een prachtig jeugdcomplex, dat recent door het lokaal bestuur werd uitgerust met kunstgrasvelden.

Omdat het financieel moeilijk blijft om de K. Rupel Boom F.C. te handhaven op het huidige niveau, is het clubbestuur in gesprek gegaan met de kandidaat-investeerders. Het houdt hierbij rekening met de betrachting om sportief zo hoog mogelijk te spelen, met lokale verankering en met een evenwichtige uitbouw jeugd/senioren binnen een financieel gezonde situatie.

Een projectgroep onderzoekt momenteel deze opportuniteiten, die mogelijk de toekomst van de club zullen bepalen.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.