Tijdelijke stopzetting 1ste Nationale

De KBVB heeft vanmiddag binnen de Crisiscel waarin alle entiteiten van het Belgische voetbal zijn vertegenwoordigd, na contactname met de verschillende overheidsinstanties enerzijds en de Medische Commissie van de KBVB anderzijds de volgende beslissingen genomen:

Competitie van 1ste nationale : deze competitie wordt (net zoals de reservencompetitie van deze afdeling) tijdelijk stilgelegd tot en met 8 november 2020.

De KBVB wenst nog mee te geven dat er intussen blijvend overleg plaatsvindt met de bevoegde overheden en dat er tevens verder gewerkt wordt aan verschillende protocollen die het, van zodra dit op een veilige en goed georganiseerde manier kan gebeuren, mogelijk moet maken om de competitie van 1ste nationale zo snel mogelijk te kunnen heropstarten.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.