Verlengd verblijf Technisch Directeur en Sportief Manager

Het bestuur van de Kon. Rupel Boom FC zat de afgelopen dagen samen met Technisch Directeur Urbain Spaenhoven en Sportief Manager Davy De Smedt.
Het resultaat mag gezien worden!
Het clubbestuur uitte haar tevredenheid over het geleverde werk van Davy De Smedt en er werd een akkoord bereikt voor een verlengd verblijf als Sportief Manager.
Zeer belangrijk is tevens de positie van Technisch Directeur Urbain Spaenhoven aan wiens mouw er door anderen werd getrokken.
Daarom is het bestuur van onze club trots te kunnen melden dat er, gezien het sportieve succes, met onze huidige TD een hernieuwde overeenkomst bereikt werd.
Met het oog op de continuïteit en de verdere uitbouw van de club is er een akkoord voor de komende 2 seizoenen mét een optie voor nog 2 jaar.
Alle partijen zijn het er over eens dat de inbreng van de jeugd een belangrijk element vormt in de lange termijnvisie.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.