Walter Leijs opnieuw voorzitter Dagelijks Bestuur

Walter Leijs opnieuw voorzitter Dagelijks Bestuur

Gezien de huidige werking van onze club op verschillende vlakken stroef verloopt, heeft Walter Leijs besloten om opnieuw het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur op zich te nemen, na aftoetsing met de andere leden van het Dagelijks Bestuur.

Walter zal ook op korte termijn een grondige evaluatie maken van de structuur, het organigram en de taakverdeling binnen de club en een plan opstellen om de ontstane lacunes in de werking op te lossen. Dit zal gebeuren door nieuwe medewerkers en bestuursleden op te nemen in het organigram, alsook door taken bij andere personen te leggen indien blijkt dat deze momenteel onvoldoende uitgevoerd worden.

Op deze manier hopen we opnieuw meer dynamiek te krijgen in de clubwerking en bepaalde aspecten te verbeteren, zoals de samenwerking tussen jeugd en seniors en de financiële opvolging.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.