Bericht Licentiemanager

Per aangetekend schrijven werd de club op de hoogte gebracht van het rapport dat de Licentiemanager KBVB inzake de aanvraag van K. Rupel Boom FC voor de licentie van Nationale Amateurclub voor het seizoen 2020-2021 heeft overhandigd aan de Licentiecommissie.

De belangrijkste passage luidt:

Conclusie

… Ik stel dan ook voor aan de Licentiecommissie om de Licentie Nationale Amateurclub voor het seizoen 2020-2021 aan K. Rupel Boom FC toe te kennen onder het licentienummer AM/2138/65/51097.


Langs deze weg wil K. Rupel Boom FC alle mensen die aan dit lijvig dossier succesvol hebben meegewerkt van harte te bedanken !

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.