Bericht van Licentiemanager

Zonet werd onze club per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het rapport van de Licentiemanager aan de Licentiecommissie aangaande onze aanvraag tot het bekomen van de Licentie Nationale Amateurclub 2021-2022.

De belangrijkste passage luidt:

“Ik stel dan ook voor aan de Licentiecommissie om de Licentie Nationale Amateurclub voor het seizoen 2021-2022
aan K. Rupel Boom FC toe te kennen onder het licentienummer AM/2138/65/51097.”
Allen bedankt die aan dit lijvig dossier succesvol hebben meegewerkt!
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.