Wie is wie?

Jeugdbestuur

Hosteaux Jos
Jeugdvoorzitter
Claes Dirk
Jeugdsecretaris
Rockele Werner
Lid jeugdbestuur
Dewandelaere Johan
Webmaster, Tornooiverantwoordelijke
Rockele Geoffrey
Communicatieverantwoordelijke
Liekens Jos
Catering