Medische hulp

Wat doen na een sportongeval?

Indien mogelijk, bij eerste bezoek aan dokter of ziekenhuis het aangifteformulier laten invullen.  Binnen de 8 dagen overhandigen aan de verantwoordelijke van de medische cel.


Vergeet zeker je klevertje van het ziekenfonds niet bij te voegen.


Wat is belangrijk om weten?

  • Ziekenhuiskosten : kies een gemeenschappelijke kamer, immers de opleg voor een éénpersoonskamer en hieruit vloeiende erelonen worden niet terugbetaald.
  • Kiné-beurten (persoonlijk aandeel) worden enkel terugbetaald wanneer zij op voorhand worden aangevraagd  (aanduiding op aangifteformulier is voldoende voor het vermelde aantal beurten!) en indien je minstens 15 dagen inactief blijft.
  • Terugbetaling door het F.S.F. van uw opleg volgens de geldende officiële barema’s (Z.I.V.) gebeurt enkel wanneer originele documenten (facturen, afrekeningen ziekenfonds, enz.) worden binnengebracht (dus geen fotokopieën).

Wat verder?
Worden de sportactiviteiten hervat?

  • Dit medische protocol dient, wanneer ingevuld, zo vlug mogelijk bezorgd te worden aan de verantwoordelijke van de medische cel.
  • Wees gewaarschuwd: Je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur oploopt in een wedstrijd alvorens dit document van herstel werd binnengebracht!
  • Alle rekeningen dus zelf betalen . Na afrekening met je ziekenfonds de documenten (enkel originelen) binnenbrengen bij de verantwoordelijk van medische cel voor verzending naar het F.S.F.
  • Apothekersonkosten: bewijs voor verzekering (kasticket is onvoldoende).
  • Dokters- en ziekenhuisrekeningen : facturen en afrekeningen ziekenfonds.
  • Per ongevalsdossier houdt de K.B.V.B. een bedrag van € 8,70 in.
  • Bij kwetsuren met een lange herstelperiode mag je tussentijdse afrekeningen binnenbrengen.

Bij twijfel, neem contact op alvorens de zaken fout lopen !!