Opleidingsvisie

Iedere jeugdspeler moet de kans krijgen om te voetballen. De jeugdspeler staat centraal in onze opleiding en het resultaat is in eerste instantie van ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de speler.
Talentvolle jongeren voetballen bij Rupel Boom op een zo hoog mogelijk niveau. Wij staan er dan ook borg voor dat onze jeugdspelers zo degelijk mogelijk opgeleid maar ook opgevoed worden. Een goed contact met de ouders is daarvoor onontbeerlijk want samen met ouders, leerkrachten en trainers moeten wij proberen om de jongeren een zo goed mogelijke en verantwoorde opvoeding te geven.

Het is dan ook van uitermate groot belang om uw kinderen te stimuleren, aan te moedigen en hun aanwezigheid op training te optimaliseren. Een van de belangrijke pijlers in het voetbal is de collectiviteit, die niet leeftijdsgebonden is.
Het is best leuk dat de kameraadjes, de klasgenoten of de vrienden in dezelfde ploeg spelen, maar op een bepaald moment zal de ene speler meer vorderingen maken dan de andere.

Wij opteren er dan ook voor om de meest talentvolle spelers door te schuiven naar een groep die op een hoger niveau speelt, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan blijven evolueren.

Iedere jeugdspeler zal een zo goed mogelijke opleiding kunnen blijven volgen, perfect afgewogen op zijn capaciteiten en maturiteit.
In sommige gevallen is het zelfs zo dat het doorschuiven van een speler vrij ingrijpend kan zijn, maar die beslissing gebeurt altijd in overleg tussen de trainer, de jeugdcoördinator en de ouders.

Binnen K.Rupel Boom FC werken met coördinatoren die geen ploeg trainen maar overkoepelend werken. De bedoeling is om de communicatie en de doorstroming van jeugdspelers te garanderen, maar vooral ook de jeugdwerking verder uit te bouwen. Onze club richt via die sportieve cel bijkomende trainingen in waarbij we de techniek en coördinatie van jeugdspelers (ook individueel) aanleren en verder bijschaven.

Onze voetbaltrainers (begeleiders) zijn de sleutelfiguren in de opleiding van de jeugdspeler. Zij werken conform het jeugdbeleidsplan van K.Rupel Boom FC, met uiteraard de ruimte om eigen accenten te leggen.
Wij voorzien in een continue verdere ontwikkeling van de trainers door middel van opleidingen (KBVB, VFV, Sport Vlaanderen, Clinics ). Op die manier willen wij ons opleidingsniveau steeds optimaliseren.