Missie & Visie

Rupel Boom FC wil in de Rupelstreek een club zijn waarin eigen jeugdspelers en spelers uit onze directe omgeving, de kans krijgen “een opleiding” te genieten die hen de mogelijkheid bied hun vaardigheden op een zo hoog mogelijk niveau te ontwikkelen.

Eigen opgeleide jeugdspelers vormen immers meer en meer de toekomst van onze club.

Onze ambitie is om de beste jeugdopleiding te bieden in de regio. Daarin ligt de focus op het eindresultaat.  Dit betekent dat we het volle voetbalpotentieel van de jeugdspeler tot uiting willen laten komen. Dit doen we op een ‘constructieve’ manier, en door stap voor stap te bouwen aan de ontwikkeling van de jonge voetballer.

“Een opleiding”, zoals KRBFC het ziet, heeft niets met resultaatvoetbal te maken, maar met het individueel beter maken van de speler en dus het individu in de 1ste plaats, om daarna de individuele vaardigheden/capaciteiten te combineren in een sterk collectief gebeuren zoals de teamwedstrijden.

 

Voor onze wedstrijdvisie streven wij naar creatief, attractief aanvallend voetbal met lef en technisch vermogen, om zo hoog mogelijk te kunnen voetballen en zo snel te kunnen komen tot het creëren van doelrijke kansen.

 

Ons voetbal wordt gekenmerkt door een technische verzorgde opbouw van achteruit waarbij een mooie balans aan creativiteit, inzicht en combinatievoetbal nodig is. Dit steeds met totale overgave, lef in een goede mix van FUN en een gigantische beleving.

 

Om tot dit type voetbal te komen, benaderen wij ons jeugdvoetbal als een individuele sport met een collectief karakter, waar de aandacht op de individuele ontwikkeling van onze jeugdspeler van primordiaal belang is. Deze benadering wordt gedragen in alle geledingen binnen onze club. Onze ultieme ambitie is jeugdspelers op zo’n hoog mogelijk niveau op te leiden om zo stapsgewijs de overstap naar ons eerste elftal mogelijk te maken.

 

 

“Succes is het resultaat van kleine inspanningen…

…iedere dag opnieuw!”

Robert Collier –

 

  • De clubvisie van KRBFC is gestoeld op de visie van de KBVB en volgt dan ook in grote lijnen het leer -en ontwikkelingsplan opgesteld volgens de KBVB visie.
  • Iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden d.m.v. een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding en dit op het niveau van elke speler:
    • enerzijds regionaal, provinciaal en interprovinciaal
    • anderzijds niet altijd leeftijdsgebonden.
  • De jeugdspeler staat centraal in de opleiding – gebaseerd op de KBVB visie FUN & FORMATION – en het wedstrijdresultaat is van ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de jeugdspeler.
  • Via specifieke leer- en ontwikkelingsdoelen aangepast aan leeftijdseigen kenmerken – opgebouwd in “ontwikkelingsfasen” – de spelers opleiden tot technisch creatieve spelers met als doel de meest kwalitatieve spelers via nationaal -provinciaal niveau te laten doorstromen naar het 1ste elftal. De minder kwalitatieve spelers de mogelijkheid bieden om te voetballen op recreatief niveau via gewestelijk voetbal.
  • De individuele ontwikkeling wordt gedurende gans de opleiding van de jeugdspeler opgevolgd. Twee keer per seizoen wordt dit via een spelersevaluatie met de speler en/of ouders besproken.

 


Opleiding is belangrijker dan het resultaat van de wedstrijd

Individuele ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal

Stap voor stap met de jeugdspeler toewerken naar het eindresultaat

FUN en beleving