Medisch stappenplan

Een voetbalblessure kan zo erg zijn dat er tijdelijk niet kan worden gevoetbald. Afhankelijk van het beschadigde weefsel en de ernst van de beschadiging, kan
deze periode variëren van enkele dagen tot vele maanden. Niet voetballen, betekent een verlies aan voetbalconditie en bewegingscoördinatie.
Als een voetballer weer te snel wedstrijden wil spelen zonder over het vereiste conditionele niveau te beschikken, heeft hij/zij een verhoogd risico om tegen een
herhaling van een blessure aan te lopen. Om het conditionele verval zoveel mogelijk te beperken en een verantwoorde terugkeer in wedstrijden te bespoedigen, moet de voetballer zich houden aan vooraf gemaakte afspraken.

Volgend 10 stappenplan moet worden doorlopen:

  1. Blessure wordt gemeld aan de trainer die Luc Vanhoof inlicht.
  2. Afhankelijk van de aard van blessure wordt de speler uitgenodigd op consultatie bij kiné Arne
  3. Aangifte nodig? Luc Vanhoof bezorgt het omstandigheidsdocument dat grondig door de speler/ouders dient te worden ingevuld.
  4. Bij doorverwijzing naar clubarts/huisarts/specialist het omstandigheidsdocument tijdig binnenbrengen op de club, ter attentie van Luc Vanhoof (0485/65.01.92).
  5. Behandel je kwetsuur volgens advies van kiné Arne, clubarts of behandelende arts (behandelingsplan).
  6. Na herstel van blessure, meld je terug aan bij Arne voor, eventueel, een aangepast programma (revalidatie- of conditietrainingen).
  7. In overleg met kiné Arne en revalidatietrainers wordt beslist wanneer de speler terug mag aansluiten bij de groepstraining.
  8. GEEN ENKELE SPELER kan worden geselecteerd voor een wedstrijd als de ongevalsaangifte niet administratief bij de KBVB werd afgeschreven.
  9. Genezingsdocument laten invullen door behandelende arts bij volledig herstel en samen met alle documenten van de gedane onkosten bezorgen aan Luc Vanhoof.

Presentatie aangaande de Medische Cel aan de ouders gegeven op 24 augustus 2023,
klik op onderstaande afbeelding.