Wie is wie?

Jeugdvoorzitter

Jos HOSTEAUX
 • De functie van jeugdvoorzitter is beleidsvormend en representatief in samenspraak met het ganse jeugdbestuur
 • De jeugdvoorzitter is de gedelegeerde vanuit het hoofdbestuur. Als zodanig ziet hij erop toe dat het jeugdbeleid past binnen het algemeen beleid van de club en dat belangrijke zaken vanuit het hoofdbestuur voor zover die betrekking hebben op de jeugd ook worden door vertaald naar de jeugdafdeling. Andersom is hij ook de belangenbehartiger van de jeugdafdeling binnen het hoofdbestuur en zal hij daar de belangen van de jeugd verdedigen.
 • De jeugdvoorzitter geeft samen met de andere leden van het jeugdbestuur  mee een gezicht / contact, dit zowel naar de eigen vereniging en jeugd  als naar buiten in contacten met andere verenigingen en organisaties.
 • Opvolging financieel aspect jeugdwerking, opstellen van budget (jeugd)
 • Dit omvat o.a. het aantrekken van voldoende jeugdbegeleiders en –trainers en het toewijzen daarvan aan de verschillende teams in overleg met de coördinatoren en het jeugdbestuur
 • Contactpunt samenwerking KV Mechelen (i.s.m. sportieve cel)

Jeugdsecretaris

Dirk CLAES
 • Opvang van nieuwe leden, verstrekken en invullen van aanmeldingsformulieren, inschrijving van de nieuwe jeugdspelers
 • Algemene administratie van de jeugdafdeling
 • Planning van jeugdscheidsrechters (eigen jeugd)
 • Alle aspecten rondom de planning van te spelen wedstrijden, door welk jeugdteam dan ook in nauwe samenwerking met sportieve cel en verantwoordelijke tornooien – vriendschappelijke wedstrijden
 • Zorgt voor de planning van trainingen, verdeling velden en cabines, hij zorgt voor de nodige communicatie naar zowel materiaalmeester jeugdterreinen als belanghebbenden (trainers, coördinatoren).
 • Contactpunt zowel voor de mensen van KRBFC (trainers, leiders, spelers, ouders en bestuur) als voor mensen van buiten de vereniging (tegenstanders, KBVB, etc)
 • Algemene aspecten jeugdwerking

Lid jeugdbestuur

Luc VANHOOF
 • Verantwoordelijke Medische cel, zowel praktische invulling, communicatie en afspraken met kiné jeugd.
 • Opvolging op administratief vlak, medische – en persoonlijke dossiers van de jeugd, incl. verzekeringsdossiers.
 • Algemene aspecten jeugdwerking.

Lid jeugdbestuur

Ronny LAUWERS
 • Tornooiverantwoordelijke, ook vastleggen van vriendschappelijke wedstrijden zowel in de voorbereiding als tijdens de normale competitie.
 • Contactpunt zowel voor de mensen van KRBFC (trainers, leiders, spelers, ouders en bestuur) als voor mensen van buiten de vereniging (tegenstanders, KBVB, etc).
 • Algemene aspecten jeugdwerking.

Lid jeugdbestuur

Dirk Lambrechts
 • Algemene aspecten jeugdwerking
 • Futbalista Ambassador

Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO)

Serge VAN DEN STOCK
 • Heeft een diploma TVJO-amateur
 • TVJO is verantwoordelijk voor de volledige jeugdopleiding t.e.m. U19/Postformatie
 • Hij is eveneens lid van de sportcel seniores in kader van doorstroming jeugdspelers
 • Hij is het verlengstuk (brugfunctie) tussen het technisch overleg en het jeugdbestuur en de sportieve cel (jeugd en seniores).
 • Hij verzorgt i.s.m. met de andere coördinatoren de organisatie van de voetbaltechnische zaken van de ganse JO in korte samenwerking met het bestuur
 • Hij zorgt voor de informatie-uitwisseling tussen bestuur en trainers zowel op sportief als extra-sportief gebied.
 • Hij bewaakt mee de technische rode draad in de club i.s.m. (groeps) coördinatoren
 • Hij organiseert de periodieke sportieve vergaderingen
 • Hij bekleedt eveneens een ombudsfunctie in de club, is een aanspreekpunt voor ouders en spelers, zeker ook in de huis – school – sport relatie.
 • Werkt nauw samen met het jeugdbestuur om de JO verder te optimaliseren en uit te bouwen.
 • Bewaakt de constructieve communicatie met samenwerkende clubs, zowel sportieve als extra-sportieve zaken
 • Woont vergaderingen bij van KBVB, VFV, Voetbal Vlaanderen, overheid, …