Gedragsregels

 1. Als lid van KRBFC maak je deel uit van een vereniging en van een team, je gaat op een positieve manier om met je club, teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, kantinepersoneel en bestuur; kortom met iedereen waarmee je als lid van KRBFC te maken krijgt.
 2. Geef een handdruk aan je medespelers technische staf en de mensen met een functie in de club bij aankomst en vertrek.
 3. Wees altijd en overal beleefd en toon U sportief. Verzorg je taalgebruik.
 4. Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen zijn uit den boze. Blijf van andermans eigendommen af. Indien een lid betrapt wordt op diefstal wordt hij/zij onmiddellijk uit de club gezet. Hij/Zij mag dan ook aan geen enkele clubactiviteit meer deelnemen.
 5. GSM, smartphone, I-pod en/of walkman worden beter thuisgelaten. De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. Waardevolle voorwerpen kunnen worden bewaard in de bestaande lockers op het jeugdsecretariaat.
 6. Tijdens de trainingsdagen wordt de sleutel van de locker bezorgd aan de trainer en tijdens de wedstrijden aan de afgevaardigde van de ploeg.
 7. We dulden geen enkele vorm van racisme en discriminatie. Racistische uitlatingen zullen steeds bestraft worden.
 8. Jeugdspelers houden rekening met de timing van het nieuwe voetbalseizoen en proberen vanaf de eerste training aanwezig te zijn op de club.
 9. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij wedstrijd of training verwachten we dat de trainer persoonlijk verwittigd wordt. ( Geen SMS )
 10. Een jeugdspeler van KRBFC weigert geen selectie voor een wedstrijd bij gelijk welk team. Indien een selectie voor gelijk welk team geweigerd wordt kan de speler een sanctie opgelegd worden.
 11. Iedere training is verplicht en de jeugdspeler dient tijdig, tenminste 15 min. voor aanvang, aanwezig te zijn in de kleedkamer.
 12. Jeugdspelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt afhalen. Ze gedragen zich rustig en gedisciplineerd en hebben respect voor al het materiaal aanwezig in de kleedkamer. Een kleedkamer is GEEN speelzaal! Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler.
 13. Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaar gezet. Men heeft respect voor training– en wedstrijdmateriaal.
 14. De spelers begeven zich samen en onder begeleiding van de trainer naar en van het trainingsveld. We laten geen afval ( o.a. blikjes– en/of drankflesjes ) rondslingeren op de terreinen.
 15. Tijdens wedstrijden en trainingen zijn beenbeschermers verplicht.
 16. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. Spelers die op gelijk welke wijze de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
 17. Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt bij de borstels en niet tegen de wand van gang of kleedkamer. De voetbalschoenen worden uitgedaan bij het betreden van de kleedkamers. Men betreedt de kantine nooit met voetbalschoenen.
 18. Douchen is verplicht! Het is verplicht om badslippers te dragen, om veiligheidsredenen (uitschuiven) en hygiënische redenen (schimmelinfecties vermijden).
 19. Uitdrukkelijk 30 minuten na afloop van training of wedstrijd is iedere speler gedoucht en omgekleed. Men verlaat samen de kleedkamer.
 20. Zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op een waardige manier achtergelaten: vuilnis in de vuilnisbak, plastic flessen en bekertjes worden opgeruimd. In de kantine worden de tafels na de receptie netjes afgeruimd!
 21. Spelers trainen in de clubkleuren zijnde zwart of blauw. Ze voetballen, in de outfit die daarvoor bestemd is. Uniformiteit is noodzakelijk bij elke thuis– en uitwedstrijd. Als speler vertegenwoordig je dan ook onze club.
 22. Op het sportcentrum van de club is er een rook- drug– en alcoholverbod.
 23. Toon respect voor de scheidsrechter en je tegenstander: een speler die wordt uitgesloten wegens wangedrag jegens scheidsrechter en tegenspeler, kan door de club disciplinair gestraft worden. Hij biedt aan de scheidsrechter zijn verontschuldigingen spontaan aan na de wedstrijd.
 24. Jeugdspelers vanaf de U14 zullen worden opgeroepen om tijdens het seizoen verplicht 2-3 tal jeugdwedstrijden te leiden. Wanneer zij dit meermaals weigeren, zonder gegronde reden, kan beslist worden om een extra schorsing of sanctie op te leggen.
 25. Een disciplinaire cel (bestaande uit leden van jeugdbestuur en de desbetreffende trainer) kan een speler, bij herhaaldelijk onsportief gedrag (vb. herhaaldelijk gele en rode kaarten pakken) een bijkomende sanctie opleggen. (vb.: jeugdwedstrijden arbitreren tijdens het weekeinde en op jeugdtornooien)
 26. Indien er sportieve problemen zijn, neem je zelf contact op met je trainer en daarna de jeugdcoördinator. Ken je rechten maar ook je plichten en kom er zelf voor op.
 27. Bij een kwetsuur volg je de juiste weg. Je speelt NIET als je na een kwetsuur niet bent afgeschreven ( controle bij arts ). Je gedraagt je als sportman en je let op je voeding.
 28. Raadpleeg regelmatig de website van de club : www.krupelboomfc.be voor nuttige inlichtingen zoals afgelastingen, wijzigingen in wedstrijdschema, e.d. Op “info Trainers” kan je terecht voor ploeg- of bouwspecifieke informatie. http://www.krupelboomfc.be/jeugd/jeugd.htm
 29. Als jeugdspeler ben je ook supporter van je eerste elftal. Je woont de wedstrijden, op vertoon van je lidkaart met foto, gratis bij. Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van het eerste elftal!
 30. Studies primeren! In examenperiode kunnen trainingsschema’s worden aangepast. Schoolproblemen worden tijdig gemeld aan de coordinator van zijn leeftijdscategorie.
 31. Op verschillende activiteiten, georganiseerd door onze club, verwachten we dat onze jeugdspelers aanwezig zijn.
 32. Nederlands blijft de voertaal binnen de club.