Voetbaltechnisch beleid

Bij Rupel Boom kiezen we voor zonevoetbal in een 1-4-3-3 systeem met een verzorgde opbouw van achteruit. Bij de U5 wordt de basis voor die manier van spelen gelegd.

Vooruit verdedigen

Na balverlies lopen de spelers niet direct terug, maar verdedigen ze vooruit. Het is niet altijd belangrijk de bal direct te heroveren, maar wel om de dieptepass er bij de tegenstander uit te krijgen. Bij een breedtepass en het terugspelen van de bal door de tegenstander kan je eigen team weer in de organisatie komen. Dat betekent dat we na balverlies direct druk op de bal zetten.

Opbouw van achteruit

Lange ballen van achteruit zijn in eerste instantie uit den boze. Het team moet van achteruit opbouwen door middel van goed positiespel. We moeten dus zorgen voor beweging zonder bal.

Vleugelspel

Omdat we met drie aanvallers (vanaf U10) spelen, moeten we proberen zoveel mogelijk via de vleugels te spelen. Daar ligt de meeste ruimte om acties te maken en om kansen te creëren. We zorgen er dus voor dat we de buitenkanten altijd bezetten.

Accenten per categorie

  • Bij de F-jeugd (U6-U7-U8-U9) ligt de nadruk op initiatie in het voetbal. Coördinatie, ruimtelijk besef, snelheid, lenigheid, wennen aan de bal en basistechnieken krijgen ruim de aandacht.
  • De E-jeugd (U10-U11) is motorisch een goede leerleeftijd om de techniek te optimaliseren : veel balwerk, ontwikkeling van panoramische visie en combinatievormen vormen hier de hoofdzaak.
  • Bij de D-jeugd (U12-U13) worden de verschillende onderdelen van het voetbal al meer uitgediept : veel aandacht voor Coervertechnieken , specifieke looptrainingen, werken op snelheid, uitbouwen van de technische mogelijkheden (gouden leerleeftijd) en concrete grondbeginselen van de tactiek.  Ook hier wordt zeer frequent een rotatiesysteem op training toegepast. We houden hierbij ook rekening met de groeispurt (APHV)
  • Bij de C-jeugd (U14-U15) begint de puberteit parten te spelen.  Vanaf deze leeftijd beginnen we te trainen op uithouding en worden de reeds aangeleerde technieken verder uitgebouwd.  Hierbij maken we gebruik van een periodiseringsmodel. Tactische elementen worden gaandeweg ook belangrijker.
  • Bij de B-jeugd (U16-U17) wordt de basis gelegd van een goed onderbouwde atletische vormingSnelheid en kracht worden zeer specifiek getraind. Aandacht voor techniek blijft uiteraard ook hier zeer belangrijk.  De tactiek wordt getraind in functie van bepaalde wedstrijdsituaties.
  • Om de doorstroming naar ons eerste elftal te verhogen, werken we met een postformatieploeg die zal uitkomen in de U19-competitie. Talenten gaan zich specialiseren in functie van hun positie.  Onze basis hier voor zijn uitgewerkte spelersprofielen waarin verschillende competenties zijn uitgeschreven.

Wij leggen bij onze trainers de nadruk om creatief met de spelers bezig te zijn: het klassement is voor ons van secundair belang. Bij ons staat de vorming van goed onderlegde en wel opgevoede, sportieve voetballers centraal!

Iedere jeugdploeg traint minstens 2 x per week. Vanaf U8 zijn er eveneens bijkomende trainingen (3de) voorzien die vooral de coördinatie – en technische bagage van de jeugdspeler moet aanscherpen.