Algemene uitgangspunten

K.Rupel Boom FC staat open voor alle spelers. Opleiding staat centraal bij onze club. We proberen op een zo hoog mogelijk niveau te spelen en volgen hierbij een duidelijk spelconcept.

De ontwikkeling van jeugdvoetballers beoordelen

De individuele prestatie en ontwikkeling van de jeugdspeler wordt gedurende de hele opleiding op de voet gevolgd door de jeugdtrainer(s) en jeugdcoördinator(en). Minstens twee keer per jaar, voor de winterstop en voor het einde van het seizoen, wordt er een spelersrapport bijgehouden.

Aan de hand van dat rapport weten de trainers waaraan zij moeten werken. Die werkpunten kunnen met de jeugdspeler in kwestie besproken worden.
De selectiecriteria zijn:

1.    voetbalkwaliteiten
2.    sociaal–emotionele en fysieke ontwikkeling
3.    teamgeest

Vanaf U12 worden spelers begeleid in het opstellen van hun “persoonlijke ontwikkelingsplannen” (POP). Daarin denkt de speler zelf mee na over zijn eigen werkpunten. Die werkpunten worden periodiek opgevolgd door de trainers en coördinatoren. We verwachten dat het persoonlijk ontwikkelingsplan meegenomen wordt naar trainingen en wedstrijden.
In de moduletrainingen of individuele trainingen worden de POP-punten verder aangeleerd en bijgeschaafd. Onze ondersteunende trainers spelen daarin een belangrijke rol.
Onze visie hierover is dat elke speler zijn individuele kwaliteiten heeft, maar ook tijd en mogelijkheden moet krijgen om zich verder te ontwikkelen. Fouten maken behoort tot het leerproces van elke speler.

Op regelmatige basis zal de coördinator en zijn trainersstaf de spelers objectief evalueren. Ons beleid is erop gericht om de speler zo goed mogelijk op te leiden en om elke speler op het gepaste niveau tot zijn recht te laten komen. Indien een speler tijdens het seizoen extra vooruitgang maken, dan is er de mogelijkheid om deze speler in een hoger team te laten spelen. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:

  1. De speler speelt en traint met een hogere leeftijdscategorie;
  2. De speler traint eenmaal per week mee met een hogere leeftijdscategorie.

Deze beslissing wordt steeds genomen in overleg tussen coördinatoren en ouders. Leeftijd is hier niet bepalend, wel psychische en lichamelijke eigenschappen van de speler.

Ook onze nauwe samenwerking met KV Mechelen is een bijzondere troef om spelers te laten groeien op hun eigen tempo en op hun niveau.

De jeugdtrainingen zijn in de eerste plaats gebaseerd op techniek, inschatten van ruimte en tijd, vooral in beweging en later onder weerstand (van tegenspelers).
Deze techniektraining moet bij de teams als een rode draad door de totale jeugdopleiding lopen.

Ook looptechniek en coördinatie zijn noodzakelijk bij de opleiding van de jeugdspeler. Die aandachtspunten starten bij de U8-U9 en worden intensiever bij de U10-U11 en U12-U13.

Conditie, tactiek en techniek zijn voor alle spelers bijzonder belangrijke elementen. Maar ook het mentale aspect verdient de nodige aandacht. Het fysieke aspect wordt na de groeispurt verder uitgewerkt via een periodiseringsmodel. In dat model proberen we conditietrainingen planmatig en wetenschappelijk onderbouwd aan te reiken.

Het wedstrijdresultaat is ondergeschikt aan de prestatie van de speler en de doelstellingen van onze jeugdopleiding . We gaan uit van positieve voetbalideeën en de mogelijkheden van de spelers en het team.  De wil om te winnen moet uiteraard wel aanwezig zijn en we zien dat dan ook als een onderdeel van het mentale aspect.

De speler blijft centraal staan, de jeugdspeler moet voldoende speelgelegenheid krijgen ongeacht niveau of leeftijd. Bij KRBFC werd dit bepaald op minimum  50% van de wedstrijdtijd. Bij bepaalde omstandigheden, vb. wangedrag van de speler, kan de trainer deze regel herzien.