online examen scheidsrechter

Het Bureau Arbitrage Antwerpen lanceert een nieuwe initiatief: het online examen scheidsrechter

WANNEER?
Donderdag 20 januari om 19h30.

WAAR?
Online via een “teams”-link die u zal worden toegestuurd.

WAT?
Na een korte inleiding zal u een examen worden voorgelegd omtrent uw kennis van het voetbalreglement. Indien u slaagt op dit examen (minstens 70% halen) én indien u uw administratieve verplichtingen (zie hieronder) in orde hebt gebracht, kan u enkele weken later al ingezet worden als officieel scheidsrechter.

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijving bevestigen door een mail te sturen naar tom_dens@hotmail.com. Ongeveer een week voor het examen zal u een link worden toegestuurd. Let op: Op dag van het examen moet u beschikken over een PC/laptop met stabiele internetverbinding én camera. (Met smartphone gaat niet!)

HOE VOORBEREIDEN?
Je dient je degelijk voor te bereiden en een grondige kennis te hebben van het voetbalreglement. Daarvoor dient u de spelregels van het voetbalspel volledig door te nemen. (Zie https://www.voetbalvlaanderen.be/scheidsrechter/spelregels)

Om wedstrijden te kunnen fluiten, moet je een aantal administratieve zaken in orde brengen. Dit kan je het best nu al doen!
– Voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) = vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden
– Een medisch attest waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is (gewone verklaring van de huisarts volstaat)
– Voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan
– Aangesloten zijn bij een club
– 2 pasfoto’s

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.