Wat leeft er bij onze club?

De Technische Staf van ons Eerste Elftal blijft volgend seizoen 2021-2022 aan het sportieve roer. Maar blijkbaar is er in de bestuurskamer wel beweging te noteren. We vroegen het aan voorzitter Walter Leijs.

Walter Leijs: “Iedereen weet dat het Beerschot verhaal faliekant is afgelopen. Door niet nagekomen afspraken hield Rupel Boom er een echte financiële kater aan over.”
“Maar dankzij de gemeente Boom bekwamen we een renteloze lening. Dit heeft onze club vorig seizoen overeind kunnen houden.”
“In de overeenkomst met de gemeente staat onder meer dat er 3 toezichthouders vanuit de gemeenteraad elke vergadering van de Raad van Bestuur bijwonen om mede over de financiën van de club te waken.”
“Persoonlijk vond ik dat er dan ook 3 leden van de Board of Owners in de Raad van Bestuur moeten zetelen.”

De Board of Owners, wat is dat precies?

Walter Leijs: “De Board of Owners bestaat uit een 14-tal mensen die in het verleden persoonlijk een financiële inbreng in de clubkas hebben gedaan. Het getuigt dus van Good Governance dat ook zij in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd zijn.”

Heel het corona gebeuren hakt zwaar in op het voetbal op ons niveau in België. Hoe pak je zoiets aan?

Walter Leijs: “We staan nu wel nog altijd op eigen benen, maar het is niet uit te sluiten dat onze club op zoek moet gaan naar externe partners om ons op dit niveau te kunnen handhaven. Maar ik kan u verzekeren dat de continuïteit van Rupel Boom op korte termijn gegarandeerd is.”

In 1ste nationale?

Walter Leijs: “Onze aanvraag voor de licentie is onlangs bij de voetbalbond ingediend en ik zie geen problemen om de licentie voor 1ste nationale, niet 1B, te halen. Om op uw vraag te antwoorden, ja dus.”

Even terug naar die Raad van Bestuur. Hoe zit dat nu precies?

Walter Leijs: “Eerst even over het Dagelijks Bestuur. Dat bestaat uit 5 leden, met name de secretaris tevens gerechtigd correspondent, de jeugdvoorzitter, een vertegenwoordiger uit de Commerciële Cel, de verantwoordelijke voor terreinen en gebouwen en ikzelf als voorzitter. Zij hebben de dagdagelijkse leiding van de club en vergaderen 2-wekelijks.”
“En dan heb je de Raad van Bestuur die bestaat uit 15 leden. Door de herschikking in kader van Good Governance ben ikzelf aangeduid als afgevaardigd bestuurder. Voor informatie over de nieuwe Raad van Bestuur moet ik u verwijzen naar Patrick Marnef, de voorzitter.”

 

Dus over naar Patrick Marnef. Kan u me vertellen hoe u in de Raad van Bestuur terecht gekomen bent en hoe die structuur in elkaar zit?

Patrick Marnef: “Zoals Walter al aangaf werden twee vertegenwoordigers van de Board of Owners opgenomen in de Raad van Bestuur. In die hoedanigheid werd ik in september vorig jaar samen met Camiel Vennekens door de algemene vergadering opgenomen in het nieuwe bestuur van de club.”
“En toen ging het snel … Het nieuwe bestuur werkte aan nieuwe statuten, verdeelde de verantwoordelijke functies en maakte een scheiding tussen de operationele leiding in handen van het Dagelijks Bestuur en het Bestuursorgaan (de vroegere Raad van Bestuur), verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de club.”
“Zo werd Walter Leijs door het nieuwe Bestuursorgaan op 22.12.2020 aangeduid als afgevaardigd bestuurder en tegelijk voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Kamiel Coenaerts als ondervoorzitter, Luc Van Limbergen als secretaris, Dirk Claes als gerechtigd correspondent en ikzelf als voorzitter van dit Bestuursorgaan. Een nieuwe naam trouwens die de wetgever sinds vorig jaar in een aangepaste wetgeving aan vzw’s oplegt.”

Hoe ervaar je deze werking?

Patrick Marnef: “Ik prijs mij gelukkig om in het nieuwe Bestuursorgaan een groep van trouwe collega’s terug te vinden met elk hun specifieke interesses, complementair aan elkaar: het jeugdbestuur is sterk vertegenwoordigd, evenals de commerciële cel, de Board of Owners, en daarenboven tal van bestuurders die al jaren het beste van zichzelf geven ten bate van de club en dit op financieel, sportief en logistiek vlak.”

“Sommigen delen mij de titel toe van ‘geestelijke vader van de fusieclub’. Ik stond inderdaad mee aan de wieg van dit geslaagd fusieverhaal en ben sindsdien een stevige supporter van de Boomkes in al haar geledingen. Niet alleen in mijn ‘vorig leven’, maar tot ‘gisteren’ volgde ik het reilen en zeilen langs de zijlijn en hielp waar het maar kon.”
“Sinds einde 2020 tracht ik met het Bestuursorgaan de club door de coronatijden te loodsen, haar op bepaalde vlakken meer te professionaliseren, de toekomstige structuren rond jeugd en seniors meer evenwichtig uit te bouwen en vooral de nabije toekomst van de club te verzekeren!”

 

Hoe gaat de club om met dit voetbalarm seizoen?

Walter Leijs: “Het Dagelijks Bestuur is momenteel met een denkoefening bezig over hoe om te gaan met de lidgelden enerzijds en de abonnementen, socioleden, leden Business Club en sponsors anderzijds. Dit zal ontegensprekelijk een heuse evenwichtsoefening worden tussen begrotingscijfers voor volgend seizoen en zoeken naar ideeën van compensaties in natura. In een interne nota brengen we de specifieke noden in kaart en zullen we die voorleggen aan het Bestuursorgaan.”

 

We richten ons ook tot Jos Hosteaux, de jeugdvoorzitter.
Ondanks de door corona sterk beïnvloede voetbalactiviteiten heeft de jeugdwerking blijkbaar toch heuglijk nieuws.

Jos Hosteaux: “Inderdaad. De jeugdwerking heeft na de audit van Double Pass een fantastisch resultaat van 4* sterren label gehaald.”
“Vanuit Voetbal Vlaanderen is het de intentie om de kwaliteit van jeugdopleidingen te optimaliseren, 3-jaarlijks wordt er een objectieve evaluatie uitgevoerd zowel op sportief als ook organisatorisch vlak. Het resultaat van deze audit is een voorwaarde om in de interprovinciale jeugdcompetitie te mogen spelen en dat voor telkens 3 seizoenen.”

“Hier is in zeer moeilijke omstandigheden hard gewerkt door alle betrokkenen in de club, zowel op sportief als ook de ganse omkadering. Ik wil dan ook via deze weg het ganse team bedanken.”
“Zoals onze TVJO Kelly Cools naar voorbrengt “ONE TEAM”. Dankzij deze inzet en samenwerking haalden we SAMEN dit prachtig resultaat.”

De jeugd is de toekomst. Hoe vertaalt zich dat in de jeugdwerking van de club en bij uitbreiding naar de beloften en A-kern toe?

Jos Hosteaux: “Het audit verslag van Double Pass is ook ondersteunend naar de club en geeft niet enkel de sterke punten aan maar ook groeipotentieel om de jeugdwerking nog verder uit te bouwen.”
“We zullen in de toekomst nog verder professioneler werken om talenten efficiënt door te laten stromen naar onze 1ste ploeg maar vooral een goede begeleiding verzekeren voor IEDERE speler, ongeacht zijn talent.”

“We starten heel jong met de young stars (2-5 jaar) die samen met papa en mama een eerste balgewenning krijgen, om daarna in de voetbalspeeltuin door te groeien en zo stapsgewijs een gerichte opleiding op zijn/haar niveau te krijgen.”
“Vanaf dit seizoen hebben we een 2-stromen opleiding geïntegreerd waarbij we buiten interprovinciale ploegen ook een gewestelijke zuil voorzien hebben zodat alle spelers aan bod komen. We mogen in dit kader zeker niet onze G-ploeg vergeten die al jaren een begrip is in de regio, echt een fantastische groep!”
“We willen ook snel een opleiding opstellen voor damesvoetbal. Natuurlijk komen de meisjes aan bod in onze jeugdploegen maar een gerichte aanpak op een bepaalde leeftijd is zeker aan te raden.”

“Er komen nog dagelijks nieuwe ideeën en verbeteringen naar voor en deze zijn welkom. Blijven groeien, niet alleen in kwantiteit maar zeker ook een kwalitatieve jeugdopleiding in een familiale sfeer.”

Wat kan je nog kwijt?

Jos Hosteaux: “Ieder van ons heeft het momenteel moeilijk met de gekende omstandigheden, het binnen blijven, niet sporten, geen gezellige babbel. Ondanks de strenge Covid-19 maatregelen hebben onze jeugdbegeleiders altijd geprobeerd om trainingen te organiseren. Ik denk dat ze het woordje “bubbel” ook liever anders hadden geïnterpreteerd. Dankzij de inzet en creativiteit van onze sportieve cel hebben onze jeugdspelers toch hun favoriete sport kunnen uitoefenen. Dat de club het in de huidige omstandigheden financieel niet breed had is duidelijk, de kantine bleef dicht, geen ouders, …”

“Onze trainersstaf begreep de moeilijke situatie en heeft in deze periode onbaatzuchtig onbezoldigd gewerkt met de focus op de jeugdspelers om hen toch te laten voetballen. In naam van de club een welgemeende dank!”
“Ook ouders, spelers, sympathisanten en vrijwilligers zijn onze jeugdwerking blijven steunen. Soms door de aankoop van Valentijn ontbijtboxen of deelname aan stages. Een schoolvoorbeeld van samenwerking en begrip. We mogen allen fier zijn op ons team effort.”
“Bedankt!”

 

Tenslotte laten we Greg Vanderidt aan het woord.
Het is ondertussen wel duidelijk dat je meer bent dan enkel T1. Verklaar.

Greg Vanderidt: “Laat ons stellen dat door omstandigheden, het vertrek van Davy De Smedt, de club me voorstelde om ook de rol van Sportief Verantwoordelijke op mij te nemen.”

“Ik heb om verschillende redenen geen seconde getwijfeld om dit te aanvaarden. Als T1 heb je sowieso verantwoording af te leggen over de werking, de resultaten en het reilen en zeilen binnen de spelersgroep. Als je dan ook zelf de spelers kan aantrekken en de kern mag samenstellen, krijg je een signaal van vertrouwen van het bestuur. En dat is aangenaam werken.”

“Doordat ik dichter bij het bestuur sta, weet ik ondertussen hoe hard er gewerkt wordt en hoe inventief men moet zijn. Vandaar ook mijn respect naar deze mensen toe en mijn engagement naar alles wat het extra sportieve betreft.”

Wat is de filosofie achter de manier waarop je de spelerskern samenstelt?

Greg Vanderidt: “Ondertussen is het geen geheim meer hoe wij tewerk gaan.”
“We onderscheiden 2 categorieën van spelers, met name spelers komende van de elitejeugd die klaar zijn om zich bij een eerste elftal te gaan bewijzen enerzijds en spelers die hun carrière willen herstarten na een kwetsuur of pechseizoen anderzijds. Meestal zijn dat ook spelers die al op onze radar stonden en die we uitvoerig gescout hebben.”

“Ik las deze week een artikel in de krant bij de voorstelling van onze laatste transfer, Levi Lukebakio, waar te lezen stond dat naar goede gewoonte een jong talent met potentieel voor Rupel Boom kiest omdat wij een mooi project aanbieden en kansen aan jongeren geven.”
“Dat is de laatste 2 jaar ook gebeurd, we hebben de kern drastisch verjongd. Dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Nadeel is dat je inboet aan ervaring en continuïteit, voordeel is dat je trainingsintensiteit zeer hoog ligt en je meer snelheid krijgt.”
“Het merendeel van onze jongeren hebben een elitejeugd opleiding genoten en zijn fysiek en technisch in orde. Aan ons om ze klaar te stomen en ze de nodige ervaring te laten opdoen.”

“Telkens wanneer we gesprekken starten met deze jonge ambitieuze spelers geef ik met plezier het voorbeeld van Michiel Delooze.
Van elitejeugd KV Mechelen naar A-kern Rupel Boom. In dat jaar in november titularis geworden, zich in de kijker gespeeld door hard te werken en een welverdiend profcontract getekend in 1B bij Deinze.”

“Al dat jeugdig geweld moet natuurlijk omringd worden door een 5-tal meer ervaren spelers om een goed evenwicht te krijgen. En dit gaan we dus ook dit jaar zo doen.”

Hoe is de relatie met de jeugdwerking binnen de club?

Greg Vanderidt: “Ik heb zeer veel bewondering voor het werk bij onze jeugd. Er is een voelbare dynamiek aanwezig om steeds beter te willen doen.”

“Ik heb een goede en nauwe samenwerking met Tijl Torfs, Wim Scheers en Tom Verdonck, de coaches van de beloften en de U19. Ik kan jullie verzekeren dat daar TOP gewerkt wordt.”

“Al de jongeren die de laatste 2 jaar minuten hebben gekregen bij het eerste elftal zijn via U19 en beloften gepasseerd. En dat zijn er een pak geweest! Geudens, Siebens, Bouhajra, Mrani, Somers, El Ouahdi, Van Opstal, ….. vijf van deze spelers stonden tussen de lijnen tijdens onze laatste officiële wedstrijd!”

“Dit is uniek op ons niveau!”

Ambitie voor het komende seizoen?

Greg Vanderidt: “Kampioen spelen (lacht).”
“Kijk, ik ben als trainer in derde provinciale begonnen en ben door promoties tot op dit niveau geraakt. Je kan in 3de, 2de, 1ste provinciaal en zelfs derde amateur kampioen spelen door falen van andere ploegen of omdat de budgetten ongeveer hetzelfde zijn. Vanaf 2de amateur krijg je 2 à 3 uitgesproken titelkandidaten en in 1ste nationale was de laatste kampioen, Deinze dus, voor het seizoen al gekend.”

“Dus met enig realisme en hoe de zaken er nu voorstaan zou een verlengd verblijf in eerste nationale een succes zijn.”

“Eén van de doelstellingen moet echter zijn dat er progressie is bij de spelers en in het spel en dat we een thuisreputatie opbouwen waarbij ploegen er zich van bewust zijn dat men geen wandeling in het parkstadion komt maken.”

Nog een bericht aan de supporters?

Greg Vanderidt: “Ik wil onze supporters nog eens bedanken voor hun betrokkenheid bij de club. Verleden, euh, in feite huidig seizoen was zeer kort maar ze tekenden wel present op oefen- en bekerwedstrijden.”
“Dit blijft niet onopgemerkt. In Merksem tegen City Pirates kregen onze spelers met 10 man een boost door hun aanmoedigingen en hebben ze zeker meegeholpen om de kwalificatie binnen te halen.”
“Ook op sociale media zijn ze zeer actief en voelen de nieuwe spelers zich snel aanvaard door de vele reacties. Dit is belangrijk voor een jonge groep en een stimulans om zich te bewijzen.”
“Het is onze plicht om deze mensen niet in de steek te laten en ze elke wedstrijd opnieuw te groeten en te bedanken dat ze er voor ons zijn!”

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.