Algemene afgelasting wedstrijden 25/26/27 jan. 2019

De volgende instanties binnen de Voetbalbond kondigen deze algemene afgelastingen aan die van belang zijn voor het jeugdvoetbal van Rupel Boom op 26 en 27 januari 2019:

Provinciaal Comité Antwerpen: gewestelijke (G) en provinciale (P) jeugd
Voetbal Vlaanderen: interprovinciale (IP) jeugd

Op nationaal vlak meldt de KBVB tevens dat er een algemene afgelasting geldt voor de reserven van 1ste amateur.

Behoudens plaatselijk afgelasten, gaan de wedstrijden van de Eerste Elftallen wel door.