Een opportuniteit voor mensen uit onze jeugdwerking

Rupel Boom FC zoekt intern kantine medewerkers:
een opportuniteit voor mensen uit onze jeugdwerking?

Supportersclub De Steenbakkers heeft jarenlang de togen bemand in de kantines van het Gemeentelijk Parkstadion. Eind vorig seizoen ontving K. Rupel Boom FC een schrijven van het bestuur van De Steenbakkers dat zij vanaf de komende competitie over onvoldoende medewerkers beschikken die zich voor deze taken kunnen vrijmaken. Bijgevolg verkiezen De Steenbakkers om te stoppen met de uitbating van de kantines.
K. Rupel Boom FC dankt De Steenbakkers voor hun inzet de voorbije jaren.

Een opportuniteit voor mensen uit onze jeugdwerking?

Door de verantwoordelijken voor de kantine uitbating werd gebrainstormd over hoe de bemanning van de kantines te organiseren. Er werd besloten om een voorstel te lanceren binnen onze jeugdwerking, in analogie met sommige clubs op ons niveau. En wanneer zij daar in slagen, moet het volgende ook bij Rupel Boom lukken.

Ouders, sympathisanten, afgevaardigden en trainers uit onze jeugdwerking kunnen door de uitbating van de grote kantine in het A-stadion een budget bekomen voor extra-sportieve activiteiten op het einde van het seizoen. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden is een optie een vaste ploeg van 6 tot 8 mensen samen te stellen. Een andere mogelijkheid bestaat er uit om een grotere groep te vormen waarvan telkens een 6-tal mensen in beurtrol, bvb. één keer per maand, in de grote kantine zal werken.
De vergoeding hiervoor wordt dus ten bate van de jeugdwerking voor extra-sportieve activiteiten ter beschikking gesteld.

Geïnteresseerden worden verzocht Frank Ghijs, de uitbater van de kantine van ons jeugdcomplex De Schomme, aan te spreken.